* hinnad sisaldavad käibemaksu 22%

KASUTAMINE JA PAIGALDUS

KOORMUSTABEL

Loetletud näitajad on määratud pinnasetüübiga: pooltahke saviliiv.
Näitajaid on vähendatud ohutusvaru 35% võrra.
Graafiku näitajad on ligikaudsed.
Kruvid tuleb valida vastavalt arvutustele ja pinnaseuuringutele.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud kruvide ebapiisavast või valest valikust.

1 kN = 100 kg

Kruvide pikkuse ja arvu valikul arvestage lisaks ehitise enda raskusele ka võimalikku lumekoormust ja kasutusotstarbest tulenevat koormust (puukuuri puhul näiteks puude kaalu).

Oluline on paigaldussügavus. Kui keerate 70 cm pikkust kruvi maasse 60 cm, on selle kandevõime umbes 450 kg.

Vähese kandevõimega pinnase (liigniiske, liivane) puhul suurendage maakruvide pikkust ning arvu.

Tuulise asukoha puhul arvestage võimaliku külgsurvega.